Collection: SECOND SORTING HOOKS

These wall hooks are fully functional, but have some scratches or a mark on them.

Dessa väggkrokar fungerar precis som vanligt, men har några repor eller en fläck på sig.